Central Plaza

Central Plaza là cao ốc 19 tầng, với khối tháp đế 4 tầng của tòa nhà dành làm khu thương mại, mua sắm và 02 tầng hầm để xe do Công Ty CP Thanh Niên cùng Công ty Cp Vật tư XNK Tân Bình (TAMEXIM) hợp tác đầu tư.

Copyright © 2011 Interland.vn. All Rights Reserved