Khám phá Google App Engine là gì? Và những tính năng nổi bật

Tìm hiểu Google App Engine là gì? Đánh giá chi tiết tính năng nổi bật là ý tưởng trong bài viết hôm nay của chúng mình. Theo dõi bài viết để hiểu thêm nhé. Là một người sử dụng công nghệ thông tin và viết ứng dụng, lập trình thì chắc hẳn bạn cũng đã nghe qua môi trường phát triển ứng dụng Google App Engine này rồi. Tuy nhiên, bạn đã hiểu hết thông tin về Google App Engine là gì và những đánh giá chi tiết tính năng nổi bật của chúng chưa? Cùng theo dõi hết bài viết này để tham khảo thêm nhé!

Google App Engine là gì? Đánh giá chi tiết tính năng nổi bật

I. Google App Engine là gì ?

Google App Engine (gọi tắt là GAE hay App Engine) là một nền tảng phát triển dựa trên công nghệ điện toán đám mây do Google phát hành vào năm 2008 được viết bằng Python, Java và Go. Ở đây, hệ thống sẽ cung cấp cho bạn ngôn ngữ lập trình, các thư viện lập trình, hệ cơ sở dữ liệu và người dùng có thể viết ứng dụng lập trình và chạy ứng dụng lập trình này trên các máy chủ của Google.

II. Đặc điểm và tính năng

1. Thành phần

  • Môi trường thực thi: Google App Engine cung cấp 2 môi trường tốt nhất cho ứng dụng là Java và Python và cả 2 môi trường này đều sử dụng chung một mô hình là yêu cầu gửi ứng dụng lên server, sau đó ứng dụng được kích hoạt và gọi bộ phận xử lý yêu cầu trả về kết quả cho client (khách hàng).
  • Các file server tĩnh: Google App Engine cung cấp các server tách biệt chuyên làm nhiệm vụ trao đổi các file tĩnh, đồng thời hướng dẫn cho bản sao của file tại trình duyệt lưu trong bộ nhớ cache có thể giảm lưu lượng và tăng tốc web.
  • Kho dữ liệu: Hầu hết thì mọi ứng dụng trên web đều cần một nơi để chứa thông tin và lấy thông tin từ phía client cho những lần xử lý. Vì vậy mà kho dữ liệu của Google App Engine đều sẽ được giải quyết hết mọi vấn đề trong việc xử lý và phân tán dữ liệu của ứng dụng.
  • Thực thể và thuộc tính: Một ứng dụng của chúng có thể chứa một hay nhiều thực thể dữ liệu và mỗi thực thể sẽ có một hay nhiều thuộc tính, mỗi thuộc tính của đều có tên và giá trị riêng biệt. Vì vậy mà khi ứng dụng cần thực hiện một câu truy vấn thì kho dữ liệu sẽ tìm mục của câu truy vấn đó.
  • Các dịch vụ: Google App Engine có dịch vụ URL Fetch giúp bạn có thể truy cập các tài nguyên web khác. Vì vậy mà khi bạn truy cập vào server khác thì URL Fetch sẽ hỗ trợ chạy ngầm bên dưới trong khi xử lý các yêu cầu khác.
  • Tài khoản: Bạn có thể sử dụng tài khoản Google của bạn cho tất cả các ứng dụng. Đồng thời, nếu bạn đã có tài khoản trên Google thì bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng với tài khoản đó mà không cần tạo một tài khoản nào khác cho riêng từng ứng dụng.
  • Các công cụ lập trình: Google sẽ cung cấp miễn phí cho bạn trong việc phát triển ứng dụng App Engine bằng ngôn ngữ Python và Java. Vì vậy mà bạn có thể SDK (download software development kit) cho ngôn ngữ tương thích đến hệ điều hành của bạn từ website Google.

2. Chức năng

  • Popular Languages: Xây dựng ứng dụng hoặc ngôn ngữ của bạn trong Node.js, Java, Ruby, C#, Go, Python hoặc PHP, runtime.

  • Application Versioning: Dễ dàng trong việc lưu trữ các phiên bản khác nhau của ứng dụng, tạo ra môi trường development, test, staging, và production environments đơn giản.

  • Open & Flexible: Bạn có thể tùy chỉnh runtimes để có thể mang bất kỳ thư viện và framework nào đến với chúng bằng cách thêm vào Docker container.

  • Traffic Splitting: Người dùng có thể định tuyến các yêu cầu cho từng phiên bản khác nhau, trình thử nghiệm A/B và triển khai các tính năng dễ dàng.

  • Fully Managed: Tạo một môi trường quản lý hoàn toàn để bạn có thể tập trung vào lập trình trong khi App Engine quản lý về cơ sở hạ tầng.

  • Application Security: Bảo vệ ứng dụng của bạn thông qua việc xác định access rule với tường lửa, đồng thời tận dụng chứng chỉ SSL/TLS được quản lý.

  • Monitoring, Logging & Diagnostics: Google Stackdriver cung cấp cho người dùng các chuẩn đoán ứng dụng tuyệt vời để gỡ lỗi và giám sát về tình trạng, hiệu suất của ứng dụng.

  • Services Ecosystem: Giúp khai thác một hệ sinh thái phát triển những dịch vụ GCP từ ứng dụng để tạo nên công cụ phát triển đám mây tuyệt vời.

III. Điểm nổi bật Google App Engine

1. Ưu điểm

Google App Engine so với những dịch vụ điện toán đám mây khác như là Amazon EC2 hoặc với những hình thức được viết trên máy chủ dịch vụ truyền thống thì Google App Engine cung cấp cho người dùng một môi trường thuận lợi để viết hoặc người dùng có nhu cầu mở rộng đồng thời.

Google App Engine còn giải quyết những khó khăn trong việc quản trị và phát triển hệ thống khi xây dựng một ứng dụng lớn mà được yêu cầu trên hàng trăm giây.

Với những mô hình khác, buộc yêu cầu người dùng phải thiết lập và cài đặt cấu hình thì với Google App Engine người dùng chỉ cần một màn hình để quản trị cũng như mở rộng hoặc thu nhỏ mức cung ứng dịch vụ.

 Ưu điểm

Ưu điểm

2. Hạn chế

Song song với đó thì Google App Engine cũng có những hạn chế như:

  • Các tập in được lưu trữ trên Google App Engine chỉ có thể đọc không thể xóa hoặc sửa chữa.

  • Google App Engine chỉ có thể chạy thông qua các yêu cầu từ HTTP (nếu như muốn thực hiện các dịch vụ khác thì có thể chạy lệnh thông qua Console terminal).

  • Ngoài các thư viện được cung cấp bởi App Engine thì những thư viện được viết bằng Python, Pyrex và C sẽ không được hỗ trợ.

  • Ứng dụng thuộc Java chỉ được sử dụng các lớp viết từ JRE tiêu chuẩn (The JRE Class White List).

  • Chỉ được hỗ trợ tên miền có www (ví dụ như http://www.example.com) còn như http://example.com sẽ không được hỗ trợ.

  • Kho dữ liệu sẽ không lọc được hai thuộc tính cùng một lúc

Hạn chế

Hạn chế

IV. Một số dịch vụ đi kèm

  • App Identity (Python, Java, Go): Quyết định những ứng dụng được phép và không được phép chạy trên máy tính của bạn

  • Blobstore (Python, Java, Go): Lưu trữ dữ liệu trên cloud

  • Users (Python, Java, Go): Thông tin người dùng đang đăng nhập

  • Images (Python, Java, Go): Xử lý hình ảnh

  • Google Cloud Endpoints (Python, Java, Go): Dịch vụ điện toán đám mây được chạy trên cùng một cơ sở hạ tầng

  • OAuth (Python, Java, Go): Đăng nhập sử dụng OAth

  • Task Queues (Python, Java, Go): Lập lịch công việc cho máy chủ

  • Search (Python, Java, Go): Tìm kiếm thông tin

Với những chia sẻ qua bài viết trên hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu cơ bản về Google App Engine là gì? Đánh giá chi tiết tính năng nổi bật. Nếu có thắc mắc nào khác thì hãy bình luận phía dưới để được giải đáp nhé!